Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 27 stycznia 2023 roku. o godz. 9.00

23-01-2023

Zawiadamiam, że dnia 27 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
    2. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
    3. zmieniająca uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej Annopol z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  2. Analiza pomocy i przyjęcie informacji o osobach bezrobotnych, samotnych, w podeszłym wieku, bezdomnych oraz zabezpieczenia ich w okresie zimy.
  3. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w 2022 roku.
  4. Sprawy różne.

podpis Anna wąsik

Powrót