Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 27 grudnia 2022 roku o godz. 9.00.

23-12-2022

Zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
    2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
    3. zmieniającą uchwałę nr XLV/328/22 Rady Miejskiej Annopol z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
    4. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  2. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

przewodniczący komisji

                                                           

 

Powrót