Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol dnia 9 grudnia 2022 roku o godz. 9.00.

06-12-2022

Zawiadamiam, że dnia 9 grudnia 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,
    2. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Annopol.
  2. Analiza budżetu gminy na 2023 rok – wnioski Komisji.
  3. Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu Gminy Annopol na 2023 rok - uchwała Komisji Rewizyjnej.
  4. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol w 2022 roku.
  5. Opracowanie planów pracy Komisji na 2023 rok.
  6. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. z.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy. 

 

Podpisy  

                                   

Powrót