Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

18-11-2022

Zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja na temat działań przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i Gminy Annopol.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalania opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  3. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

 podpis przewodniczący

Powrót