Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol dnia 9 listopada 2022 roku.

04-11-2022

Zawiadamiam, że dnia 9 listopada 2022 roku o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
    2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol.
  2. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

Podpis

 

 

 

 

 

Podpis

 

 

 

Podpis

Powrót