Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5 września 2022 roku o godz. 9.00

02-09-2022

Zawiadamiam, że dnia 5 września 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Tematy posiedzenia:

 1.  Informacja na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 oraz opieki zdrowotnej
  w placówkach oświatowych.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej Annopol dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol,
  3. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.
 3. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

 Podpis Anna Wąsik

Powrót