Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu

27-05-2022

Zawiadamiam, że dnia 3 czerwca 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

 

  1.  Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok w oparciu o:
    1. sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
    2. sprawozdanie finansowe oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,  
    3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
  3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                     

              Przewodniczący  Komisji

/Łukasz Babiracki/ 

 

Powrót