Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol dnia 25 maja 2022 roku o godz. 9:00

20-05-2022

Zawiadamiam, że dnia 25 maja 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego.
  2. Informacja  w sprawie możliwości emisji obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji.
  3. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Annopol za 2021 rok.
  4. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                     

               

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej
/Łukasz Babiracki/
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy
            /Jerzy Lipniacki/
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 /Anna Wąsik/
 
 
Powrót