Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 19 maja 2022 roku o godz. 9.00

16-05-2022

Zawiadamiam, że dnia 19 maja 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Tematy posiedzenia:

 

 1. Analiza sprawozdań:
  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2021 rok,
  2. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Annopol za 2021 rok,
  3. z działalności Centrum Kultury w Annopolu za 2021 r,
  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 na terenie Gminy Annopol w 2021 roku,
  5. z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2021 rok,
  6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na 2021 rok,
  7. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2021 rok,
  8. z realizacji w 2021 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024,
  9. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 2. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy i poziomu bezrobocia w Gminie Annopol.
 3. Informacja na temat funkcjonowania żłobka „Kubusiolandia” w Annopolu.
 4. Zapoznanie z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022-2023.
 5. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

podpis Anna Wąsik

 

 

 

                                   

 

Powrót