Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dnia 16 marca 2022 roku o godz. 9.00

08-03-2022

Zawiadamiam, że dnia 16 marca 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Informacja na temat gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Annopol.
  2. Informacja z realizacji projektu Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Annopol oraz z przeglądów gwarancyjnych instalacji solarnych.
  3. Informacja dotycząca funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
  4. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
    2. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.
  5. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

  

Przewodniczący  Komisji
 /Jerzy Lipniacki/ 

   

Powrót