Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 11 marca 2022 roku o godz. 10.00

07-03-2022

Zawiadamiam, że dnia 11 marca 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 28.

Tematy posiedzenia:

 

  1. Analiza sprawozdań:
    1. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2021 rok,
    2. z realizacji w 2021 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
    3. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
  2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przy przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów w gminie Annopol”
  3. Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlonych w celu omówienia wzajemnej współpracy.
  4. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372
z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

Przewodnicząca Komisji
  /Anna Wąsik/
 
 
Powrót