Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 20 lutego 2017

17-02-2017

Zawiadamiam, że dnia 20 lutego 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.Tematami posiedzenia będą:

 

 1. Sprawozdania - opinia komisji:
  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych w Gminie Annopol za 2016 rok;
  2. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016;
  3. z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-20120 za 2016 rok;
  4. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
   w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2016 rok;
  5. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy / Ośrodka Wsparcia
   w Annopolu za 2016 rok,
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie
  1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  2. ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym;
  3. określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym.

 3. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji
 
Anna Wąsik


Powrót