Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 9.00

21-01-2022

Zawiadamiam, że dnia 27 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  5. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w. Św. Andrzeja Ap. w Borowie z przeznaczeniem na odnowienie i renowację dwóch drewnianych feretronów,
  6. wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. ustalenia diet dla radnych,
  8. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 4. Sprawy różne.

  

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                    

                                                                               Przewodniczący  Komisji
                                                                                         
                                                                                                 /Łukasz Babiracki/
 
 
 
Powrót