Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 23 września 2021 r.

17-09-2021

Zawiadamiam, że dnia 23 września 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Porządek posiedzenia:

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie: 
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol, (budowa chodników w: Opoce Dużej, Kosinie
   i Popowie),
  3. zmieniająca  uchwałę Nr VI/38/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Annopol na rok szkolny 2021/2022.
 2. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2021 roku - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol.
 3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

                                                                               Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                                                                           
        /Łukasz Babiracki/ 
 
 
Powrót