Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 22 listopada 2016

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 22 listopada 2016

22-11-2016

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2016r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

 

Tematami posiedzenia będą:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2017;
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok;
  3. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej
   i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  4. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2016 – 2021;
 2. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokali mieszkalnych.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia terenu na działce nr 1026/3
  w Annopolu.
 4. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji
      Andrzej Bownik

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

Powrót