Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 13.05.2021 r.

07-05-2021

Zawiadamiam, że dnia 13 maja 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdań:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2020 rok,
  2. z realizacji w 2020 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024,
  3. ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Annopol za 2020 rok,
  4. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 2. Zapoznanie z  funkcjonowaniem sportu w gminie oraz klubów sportowych działających na terenie miasta Annopol.
 3. Zapoznanie z planami pracy CK w Annopolu i MGBP w Annopolu na 2021 r.
 4. Sprawy różne. 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodnicząca Komisji
/Anna Wąsik/
 
 

 

Powrót