Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dnia 18 marca 2021 r. o godz. 9:00

15-03-2021

Zawiadamiam, że dnia 18 marca 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 
 
Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  2. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok,
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol,
  4. udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 2. Ocena gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Annopol – informacja o działaniach odnośnie odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę łowną.  
 3. Sprawy różne.
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.     
                                   
                                                                        
 
Przewodniczący  Komisji
    
      /Jerzy Lipniacki/
 
 
Powrót