Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

13-01-2021

Zawiadamiam, że dnia 22 stycznia 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Analiza budżetu gminy na 2021 rok – wnioski.
 2. Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu Gminy Annopol na 2021 rok - uchwała Komisji Rewizyjnej.
 3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca  uchwałę Nr VI/38/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  2. ustalenia diet dla radnych.
  3. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 6. Sprawy różne.
 
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póżn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    
                                   
 
 
                                                                               Przewodniczący  Komisji
                                                                                         
                                                                                                 /Łukasz Babiracki/ 
 
 
Powrót