Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

18-09-2020

Zawiadamiam, że dnia 22 września 2020 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Kraśniku w sprawie budowy drogi dojazdowej do Komisariatu Policji w Annopolu.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. nabycia nieruchomości gruntowej,
  2. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol, (chodnik w Świeciechowie Dużym)
  3. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol, (chodnik w Opoce Dużej)
  4. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol. (chodnik w Kosinie)
 3. Informacja o wykonanych remontach dróg na terenie Gminy Annopol zgłoszonych przez Komisje w 2019 roku.
 4. Sprawy różne.
 5. Ocena stanu dróg po okresie zimowym (wyjazd Komisji w teren).
Ocena stanu dróg po okresie zimowym (wyjazd Komisji w teren).

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

Przewodniczący Komisji

/Jerzy Lipniacki/

Powrót