Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

11-09-2020

Zawiadamiam, że dnia 17 września 2020 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu.
 2. Spotkanie Komisji z grupą seniorów z Klubu Seniora w Annopolu.
 3. Plany pracy na 2020 r. oraz stan czytelnictwa w bibliotekach na terenie Gminy Annopol:
  1. prowadzona działalność propagująca czytelnictwo,
  2. współpraca z innymi organizacjami,
  3. podsumowanie pracy za 2019 rok.
 4. Przygotowanie szkół i przedszkola do roku szkolnego 2020/2021 - informacja dotycząca opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa.
 5. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodnicząca Komisji 

/Anna Wąsik/

Powrót