Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 5 Października 2016

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 5 Października 2016

29-09-2016

Zawiadamiam, że w dniu 5 października 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii odnośnie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisława Skały 15 (lokal o pow. 15m2 po byłej pralni),
 2. Wyrażenie opinii odnośnie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisława Skały 15 (lokal o pow. 32,80 m2)
 3. Wyrażenie opinii odnośnie dzierżawy części działki nr 5/5,
 4. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu przy ul. Stanisława Skały;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
  3. oceny aktualności studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Sucha Wólka, Jakubowice oraz Annopol - ETAP I;
  5. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol;
 5. Sprawy różne.
 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

 

                                                                            Przewodniczący  Komisji
                                                                                          
                                                             Andrzej Bownik
Powrót