Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 23 września 2016

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 23 września 2016

22-09-2016

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017;
  2. Profilaktyka zdrowotna w szkołach i przedszkolu;
  3. Omówienie formy spotkań z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i opiekunami oraz przedstawicielami Rad Rodziców z Samorządem Lokalnym;
  4. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie  nadania statutu MGBP w Annopolu;
  5. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

                                   

 

                                                                              Przewodnicząca  Komisji
                                                                                         
                                                                                                   Anna Wąsik
Powrót