Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Program skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, których dochód roczny w 2021 roku nie przekroczył 120 000 zł, oraz posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Annopol. 

Właściciele lokali mieszkalnych mogą wnioskować o dofinansowanie na takie cele jak:

  • wymiana indywidualnego źródła ciepła w mieszkaniu (np. pieca kaflowego, kozy) na bardziej ekologiczne (np. piec gazowy, pompę ciepła), 
  • demontaż starego pieca i podłączenie mieszkania do wspólnego źródła ciepła (np. sieci ciepłowniczej), 
  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • wymiana okien i drzwi, 
  • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z powyższymi pracami.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
  • podwyższonym- do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł

Przydatne linki do stron związanych z programem:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://www.wfos.lublin.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

 

 Dnia 06.03.2023 roku, gmina Annopol podpisała umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z powyższym gmina Annopol zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2023 z dnia 07.03.2023r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Annopolu, w pokoju nr 22, bądź w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą gminy Annopol znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków są zawarte w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Annopol. Link do Regulaminu: https://umannopol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2657-001.pdf

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzenia naboru wniosków:

Tel.:  15 8613063 wew. 222

e-mail: martyna.zabor@annopol.eurzad.eu

Uwaga: Nabór wniosków dotyczy tylko tych osób, które w październiku 2022 roku złożyły ankietę dot. wyrażenia chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

 
 

Ikona docx1. Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 252023 Burmistrza Annopola, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [89.88 KB]

Ikona docx2. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [33.25 KB]

Ikona docx3. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.78 KB]

Ikona docx4. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.44 KB]

Ikona docx5. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.10 KB]