Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Osoby uprawnione

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEDPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

Osoby uprawnione

 

 

Sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

  • młodzież do 26. roku życia

NALEŻY OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

  • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie NPP zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁ LUB ODPIS DECYZJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  • osoby, które ukończyły 65 lat

NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

NALEŻY OKAZAĆ WAŻNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

  • kombatanci

NALEŻY OKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE
(o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

  • weterani

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ WETERANA ALBO LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

  • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA,
ŻE ZACHODZI JEDNA Z TYCH OKOLICZNOŚCI