Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Nieodpłatna Pomoc prawna w Powiecie

Informujemy, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

 

Informacje


1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim.

USYTUOWANE W LOKALACH

  •  Budynek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 
  • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 11:30 - 15:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku
 

USYTUOWANE W LOKALACH

  • Budynek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 
  • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter) ,

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku

USYTUOWANY W LOKALU  

  • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30

GODZINY PRZYJĘĆ: 7:30 - 11:30. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

GODZINY PRZYJĘĆ W PIĄTEK: 7:30 - 11:30

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerami

  • POWIAT KRAŚNICKI - 783 660 200 
  • STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU -663 368 000 W GODZINACH OD 7:30 DO 15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
  • ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: npp@powiatkrasnicki.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

03-07-2020

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj więcej