Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Kultura

Zdjęcie Artykułu

W harcerskim mundurze w Sztafecie Pamięci...

02-08-2018

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – Józef Piłsudski

 

W całym kraju, ale również w środowiskach polonijnych poza jego granicami trwają intensywne przygotowania do obchodów 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Takich odniesień nie może oczywiście zabraknąć i w naszej harcerskiej organizacji, będącej patriotycznym stowarzyszeniem. Patriotycznie było więc zawsze, teraz jednak jeszcze mocniej skupiamy nasze działania na przywracaniu pamięci oraz kształtowaniu postawy w myśl roty Przyrzeczenia: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce ...”. W ZHP staramy się na co dzień być wiernymi takim wartościom, jak: patriotyzm, służba, braterstwo, przyjaźń, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Od listopada 2017 do listopada 2018 zuchy i harcerze Hufca ZHP Sandomierz uczestniczą w „SZTAFECIE PAMIĘCI NA 100. LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”, podejmując w tym czasie wiele inicjatyw w swoich środowiskach oraz uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach o charakterze patriotycznym. 20 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Nadwiślańskie Trampy” po raz kolejny zorganizowała szkolną akcję „Znicz Pamięci”. Między 11 a 25 listopada 2017 r. druhny i druhowie, podzieleni na patrole, odwiedzili kilka miejscowości w naszej gminie, oddając przy mogiłach żołnierskich i powstańczych należny hołd poległym w bitwach o wolność naszej Ojczyzny oraz ofiarom dwóch wojen światowych. Po uporządkowaniu mogił, zapaliliśmy ponad 40 zniczy przekazanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu. 20 stycznia 2018 r. w naszym mieście odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci Tadeusza Radwańskiego ps. ”Kostek” - żołnierza Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Na tym niecodziennym wydarzeniu stawiły się także zuchy oraz harcerze. To była dla nas ważna lekcja historii, łącząca przeszłość z teraźniejszością. Od ośmiu lat, 1 marca w całym kraju przywoływana jest pamięć Żołnierzy Niezłomnych. W tym dniu w PSP w Annopolu odbył się, przygotowany przez druhny, apel okolicznościowy ph. "Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”. Społeczność szkolna w skupieniu wysłuchała informacji o żołnierzach antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia, wyrażonej także w utworach muzycznych. Od marca 2018 roku, 1-2 razy w miesiącu w szkolnym radiowęźle harcerze nadają krótkie audycje historyczne odnoszące się do bohaterów narodowych oraz wydarzeń rocznicowych takich jak „Katyń 1940” czy harcerskich - „Akcja pod Arsenałem”. W marcu harcerze włączyli się również w ogólnopolską akcję „Wielkanocna Kratka dla Bohatera”. Ręcznie wykonane świąteczno – patriotyczne kartki powędrowały do Szczecina, a stąd do kombatantów, wobec których wyraziliśmy naszą wdzięczną pamięć. W maju br. zuchy, druhny i druhowie tradycyjnie już uczestniczyli w rocznicowych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pełniąc m.in. wartę honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego czy rozdając, wykonane przez Centrum Kultury w Annopolu, biało-czerwone kotyliony. W dn. 1- 2 czerwca 2018 r. nasza drużyna uczestniczyła w VI Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „BIESZCZADNIK 2018”, połączonym z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Była to okazja do popularyzacji piosenek patriotycznych, które prezentowali na scenie uczestnicy Festiwalu. Do Woli Rzeczyckiej przybyło około 250 zuchów i harcerzy z kilku hufców. Z naszej Gminy w "Bieszczadniku" udział wzięła, poza annopolską drużyną, blisko 40. osobowa Próba Drużyna z Grabówki. Współczesny Patriotyzm oczyma zuchów i harcerzy przedstawiony został przez 18 Gromadę Zuchową „Leśne Duszki” oraz 20 Środowiskową Drużynę Harcerską „Nadwiślańskie Trampy” podczas Dnia Patrona Szkół 6 czerwca br. w Pulicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu. Udało się przy tej okazji zorganizować wystawę pt. „Bogu i Polsce” - przedstawiającą historię harcerstwa w czasach powojennych, a udostępnioną nam przez Instytut Pamięci Narodowej. Kilka dni później 9 czerwca 2018 r. wspólnie z ponad 150 zuchami, harcerzami i instruktorami Hufca ZHP Sandomierz uczetniczyliśmy w Zlocie kończącym rok harcerski 2017/2018. Niecodzienną zbiórkę rozpoczeliśmy na Wzgórzu Salve Reigina. Jednym z zadań gry terenowej pt. "Sandomierz jakiego nie znacie" było rozszyfrowaniu hasła „ZHP - Niepodległej” oraz zdobycie biało-czerwonych balonów. Zakończeniem Zlotu na Bulwarze Józefa Piłsudskiego było syboliczne upamiętnienie 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez wypuszczenie w górę 100 balonów w barwach narodowych.

A przed nami do listopada 2018 r. jeszcze wiele lokalnych i hufcowych wydarzeń z akcentem patriotycznym.

Czuwaj!

Drużynowa 20 ŚDH „Nadwiślańskie Trampy”

 

 

Powrót