Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

10-12-2018

Zawiadamiam, że dnia 13 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Analiza budżetu gminy na 2019r. - wnioski Komisji.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol
   w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole podstawowej w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna szkoła”.
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2019 rok;
  3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2019 rok;,
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 4. Sprawy różne.
 
 
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
/Anna Wąsik/
Powrót