Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego

Struktura Urzędu

Urząd Miejski w Annopolu  

 • BURMISTRZ
  • REFERAT FINANSOWY
   • SKARBNIK GMINY KIEROWNIK REFERATU
   • Z-CA SKARBNIKA GMINY
   • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
   • Stanowisko ds. Ewidencji Podatków i Egzekucji Administracyjnej
   • Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
   • Stanowisko ds. Wymiaru Podatków
   • Odczytywacz Wodomierzy - inkasent 
   • Pomoc Administracyjna
  • Z-ca Kierownika USC
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Stanowisko ds. informatyki
  • Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  • Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych
  • REFERAT DS. OBSŁUGI OŚWIATY
   • KIEROWNIK REFERATU
   • Główny Księgowy Placówek Oświatowych
   • Stanowisko ds. finansowych 
   • Stanowisko ds. księgowości
   • Kierowca Autobusu
   • Robotnik Gospodarczy
   • Konserwator
   • Opiekun dzieci i młodzieży
  • SEKRETARZ  
   • Sekretariat
   • Stanowisko ds.Obsługi Rady
   • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych
   • Stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu
   • Stanowisko ds. Ewidencji Ludności
   • Stanowisko ds. Dodatków mieszkaniowych
   • Stanowisko ds. Ewidencji działalności gospodarczej
   • Pomoc administracyjna
   • Sprzątaczka
  • ZASTĘPCA BURMISTRZA  
   • Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
   • Stanowisko ds. inwestycji
   • Stanowisko ds. zamówień publicznych
   • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
   • Konserwator - kierowca
   • Palacze
   • Dozorca
   • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
    • KIEROWNIK REFERATU
    • Stanowisko ds. komunalnych
    • Obsługa oczyszczalni ścieków
    • Konserwator
    • Kierowca - oparator maszyn specjalnych
    • Kierowca samochodu ciężarowego
    • Elektryk
    • Robotnik gospodarczy
    • Sprzątaczka
Powrót