Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Druki do pobrania

PODATKI I OPŁATY

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów pod bezpośrednim adresem www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [79.50 KB]

Deklaracja na podatek rolny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [123.50 KB]

Deklaracja na podatek leśny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.50 KB]

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [69.00 KB]

Informacja o gruntach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [90.00 KB]

Informacja o lasach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [53.00 KB]

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [55.50 KB]

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.50 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [86.94 KB]

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.50 KB]

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska dziecka., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.00 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.50 KB]

Wniosek o wpisanie aktu urodzenia sporządzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa sporzadzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.50 KB]

Wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego zagranica do rejestru stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.00 KB]

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.97 KB]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.89 KB]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [259.85 KB]

Zgłoszenie pobytu czasowego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [619.92 KB]

Zgłoszenie pobytu stałego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [646.93 KB]

Zgłoszenie powrotu z zagranicy - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [484.50 KB]

Zgłoszenie wyjazdu poza granice kraju - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [376.34 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [479.12 KB]

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [563.56 KB]

 

 

 

 WYBORY 2020

 

Zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.43 KB]

Wniosek o dopisanie do spisu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.99 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia w ponownych wyborach, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.37 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.57 KB]

 

NUMERY BUDYNKÓW

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.42 KB]

Wniosek wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod adresem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.53 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.65 KB]

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.16 KB]

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.49 KB]

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.90 KB]

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.20 KB]

Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [33.57 KB]

 

INNE

 

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [92.32 KB]